Filmowy sezam Torunia znowu otwarty! Odnalazł się przedwojenny film o Warszawie.

Kolejne odkrycie związane z przedwojennym filmem w Toruniu. Tym razem odtworzony zostanie kolorowy film nakręcony przez torunianina Bogusława Magierę w 1938 w Warszawie.

Kilka tygodni temu informowaliśmy o odkryciu przez Szymona Spandowskiego z redakcji dziennika "Nowości", przedwojennych filmów dokumentalnych portretujących Toruń. Nakręcił je aktor toruńskiej wytwórni Marwin-Film, Bogusław Magiera. Pierwszy z nich, pokazujący Toruń na chwilę przed wybuchem wojny od miesiąca pokazywany jest w Kinie Centrum w Centrum Sztuki Współczesnej dzięki współpracy z festiwalem filmowym Tofifest. Zniszczony celuloidowy film uratowano dzięki pomocy specjalistów z Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy zeskanowali materiał i przenieśli go na nośnik cyfrowy.

Teraz ratowany jest kolejny film, nakręcony najprawdopodobniej jesienią 1938. Przedstawia on Warszawskie Łazienki i Stare Miasto w Warszawie. I co najważniejsze - jest to film kolorowy! Obraz Magiery jest więc unikatem i ewenementem na skalę ogólnopolską, dokumentującym widoki stolicy przed zburzeniem. Film będący amatorskim zapisem rodzinnej wycieczki Magiery do stolicy, leżał w domowym archiwum jego córki Jadwigi Tokarskiej 73 lata.

Spandowski już zapowiada odsłanianie z czasem kolejnych skarbów z tego domowego archiwum. Tofifest i dziennik "Nowości" zwracają się też do wszystkich osób, które mają podobne archiwa filmów sprzed wojny, ale też z lat 50. 60 czy 70. i 80. o skontaktowanie się z nami. Powoli chcemy odkrywać kolejne karty filmowej historii regionu kujawsko - pomorskiego. Dla Tofifestu jest to element budowanej od 8 lat platformy promocji kina regionalnego "Lokalizacje".
 
Więcej: http://szymon-spandowski.blogspot.com/
Kontakt w tej sprawie:
Szymon Spandowski, Nowości: szymon.spandowski@nowosci.com.pl Jarosław Jaworski, Tofifest: press@tofifest.pl

 Łazienki 1938, Pałac na Wodzie
 Łazienki 1938, sprzedawca balonów
 Warszawa 1938, pomnik Chopina
 Łazienki 1938, Pałac na Wodzie
 Warszawa 1938, Aleje Ujazdowskie
Warszawa 1938, Jadwiga Magiera [obecnie Tokarska] w obiektywie swojego Taty.