7 maja mija termin. Festiwal Tofifest czeka na wasze filmy!

Zostało tylko kilka dni, aby zgłosić film. Festiwal filmowy Tofifest, zwany w Polsce „niepokornym” czeka na Wasze filmy. Zapraszamy do zgłaszania filmów do jednego z trzech konkursów festiwalowych. Na zwycięzców czeka statuetka Złotego Anioła oraz 5000 euro nagrody głównej. Toruński festiwal jest jednym z największych letnich festiwali w Polsce.

ENGLISH VERSION
7th may is the Deadline! "Tofifest" festival is waiting for your films.

Remain only few days. &th May is deadline for submitting films. International Film Festival Tofifest, known as "rebellious", is waiting for your films. We invite you to apply films for one of three competitive sections. The awards are Golden Angels and 5000 euro financial awards for the winner. Tofifest is one of the major summer festivals in Poland. >>>> Full info here

Od ośmiu lat Tofifest stawia na kino niepokorne, buntownicze. Kino które nie boi się zadawania pytań o to, jaki jest nasz świat. „Od początku istnienia hołdujemy zasadzie pokazywania kina szukającego prawdy o współczesnym człowieku, prowokującego do dyskusji o trudnych tematach społecznych, politycznych i wszystkich tych sprawach ludzkich, wobec których trudno jest przejść obojętnie” - mówi dyrektor Tofifestu Kafka Jaworska, najmłodsza kobieta–szef dużego festiwalu filmowego w Polsce [na zdj. obok z Julią Jentsch na Tofi'2010]. Chętnie prezentujemy retrospektywy twórców wymykających się szablonom – jak Holender Theo van Gogh, Szwajcar Alain Tanner, Grek Costa Gavras czy Brytyjczyk Ken Russel. Aktorom i reżyserom przyznajemy specjalne Złote Anioły za niepokorność twórczą. Szukamy w kinie zjawisk nieoczywistych: kina kampowego, kobiecego czy spaghetti westernu.

[tak było w 2010 roku]


Jednocześnie przyjeżdżają do nas gwiazdy kina skuszone nieformalną atmosferą święta filmowego: Emanuelle Seigner. Julia Jentsch, Miroslav Ondricek, Agnieszka Holland, Marta Meszaros, Krzysztof Zanussi, Shirin Neshat. Tym bardziej że festiwal odbywa się w pięknym, znanym z listy dziedzictwa UNESCO – gotyckim mieście Toruniu, gdzie wszędzie jest blisko i wszędzie jest pięknie.

[Shirin u nas]


Zapraszamy Was – producenci, reżyserzy, dystrybutorzy i twórcy do zgłaszania filmów do konkursów w ramach 9.edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest zaprasza do udziału w trzech konkursach: dwóch międzynarodowych i jednym krajowym. Obowiązujące zasady są te same, co w roku ubiegłym.
Międzynarodowy konkurs główny ON AIR skierowany jest do debiutów i drugich filmów danego reżysera. W selekcji szczególnie preferowane będą filmy premierowe, wcześniej niepokazywane w Polsce. Drugi konkurs międzynarodowy to przeznaczony dla filmów krótkometrażowych SHORTCUT. Do tego konkursu zapraszamy krótkie fabuły, dokumenty, animacje i eksperymenty z całego świata nie przekraczające 40 minut. Trzeci, krajowy konkurs FROM POLAND, zaprezentuje nowe kino polskie.

[i tak też było]


Filmy, które nie dostaną się do konkursów, a zdaniem komisji będą prezentowały wysoki poziom artystyczny zostaną zaprezentowane w sekcji Out of Competition. Nagrodami w konkursach są statuetki Złotych Aniołów nawiązujące do średniowiecznego symbolu Torunia.

Termin zgłoszeń upływa 7 mają 2011, ale o przyjęciu filmu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia konkursowego on-line. Kopie przeglądowe filmów należy nadesłać do Biura Festiwalowego najpóźniej do siedmiu dni po terminie zakończenia naboru (do 16.05.2011).

Zgłoszenie on-line znajdziecie Państwo tutaj: http://www.tofifest.pl/pl/submit.
Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=153338838056065

Kopie przeglądowe prosimy nadsyłać pod adres:
International Film Festival Tofifest
Fundacja Biuro Kultury
Rynek Staromiejski 9/3
87-100 Toruń

Czekamy na Wasze filmy!

Pytania prosimy kierować:
E-mail: contact@tofifest.pl
Telefon: +4856 652.20.30
Website: www.tofifest.pl / www.facebook.com.tofifest

***
7th may is the Deadline! "Tofifest" festival is waiting for your films.
Remein only few days. &th May is deadline for submitting films. International Film Festival Tofifest, known as "rebellious", is waiting for your films. We invite you to apply films for one of three competitive sections. The awards are Golden Angels and 5000 euro financial awards for the winner. Tofifest is one of the major summer festivals in Poland.

For eight years Tofifest has been successfully promoting rebelious, insolent cinema. Cinema that is not  afraid to ask questions about present world. "From the beginning we have sticked to the rule of showing “rebellious cinema”, which looks for the truth about contemporary man, provokes discussions on difficult social or political problems and all the human issues that cannot be ignored." - says director of International Film Festival Tofifest, Kafka Jaworska, the youngest female boss of large Polish film festival. We willingly present retrospectives of exceptional artists, going against the grain of certain tendencies, as Theo van Gogh (The Netherlands), Alain Tanner (Switzerland), Costa Gavras (Greece) or Ken Russel (UK). Special Golden Angels are given to actors and directors for their artistic insolence. We try to show what's not obvious in cinema, find this group of phenomenons that are not so common: camp cinema, women's cinema,spaghetti western.


Tofifest has willingly been visited by stars of the cinema: Emauelle Seigner. Julia Jentsch, Miroslav Ondricek, Agnieszka Holland, Marta Meszaros, Krzysztof Zanussi, Shirin Neshat. Great atmosphere and the fact that festival is held in beautiful town Toruń – an enscribed on UNESCO World Relics’ List pearl of Gothic, it tempts especially artists.

If you're a filmmaker, director,  distributor we invite you to apply your films for 9th International Film Festival Tofifest. You can present your works in three competitions: two international and one national.  The existing rules are the same as the previous year.

International competition ON AIR presents debuts and second films directors from all over the world. During selection preference is given to Polish premieres, films that have not been screened in Poland. Second international competition SHORTCUT invites the short film forms: feature, documentary, animation, experimental from all over the world not longer than 40min. Third national competition FROM POLAND presents contemporary Polish movies.

As the amount of the films for three competitive section is limited the best films which can't be included into the competition will be presented in special section Out Of Competition. The awards in these competitions are GOLDEN ANGELS - which refer to the Medieval symbol of Toruń – a hometown of our Festival.

The term of submitting films for the competitions is 7th May, 2011. The date of sending an on-line entry by e-mail is decisive. Preview copies must be submitted to the Festival Office up to a week after the closing date of recruitment (to 05/16/2011).

An on-line entry form is available at: http://www.tofifest.pl/pl/submit.
Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=153338838056065

Preview copies of the films should be sent to:
International Film Festival Tofifest
Fundacja Biuro Kultury
Rynek Staromiejski 9/3
87-100 Toruń

We wait for your films!

Questions please send here:
E-mail: contact@tofifest.pl
Telefon: +4856 652.20.30
Website: www.tofifest.pl / www.facebook.com.tofifest