Premiera nowego filmu Zanussiego na Tofifest.

Wróćmy na chwilę do zakończonego niedawno 11. MFF Tofifest podczas którego odbyło się spotkanie z Krzysztofem Zanussim. Spotkanie ważne, bo ten światowej sławy klasyk polskiego kina pokazał na Tofifest premierowo w Polsce, fragment swojego najnowszego filmu "Obce ciało". Odebrał też od organizatorów Specjalnego Złotego Anioła za Całokształt Twórczości.

podczas spotkania w Kinie Centrum

Zanussi opowiadał o zależnościach zachodzących między postępem technologicznym, a sposobami kręcenia filmów i ich recepcją, swoich inspiracjach filmowych oraz o przyjaźni z Krzysztofem Kieślowskim.

Już na początku spotkania zaprezentował publiczności film krótkometrażowy przygotowany przez niego w ramach projektu „Future Reloded” z okazji 70. rocznicy powstania Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, w którym dał wyraz swojemu sceptycyzmowi wobec kierunku, w jakim zmierza współczesne kino. Ta pesymistyczna wizja przyszłości dziesiątej muzy, stała się punktem wyjścia do rozmowy na temat zmian, jakie zaszły w sposobie kręcenia filmów pod wpływem rozwoju techniki oraz rozpowszechnienia jej zdobyczy. Według reżysera dostępność różnego rodzaju sprzętu nagrywającego oraz idąca z nią w parze obfitość filmów amatorskich ma swoje dobre i złe strony:  „Żyjemy w czasach, w
których zyskaliśmy tak niesamowitą wolność, o jakiej kiedyś można było tylko pomarzyć. (…) Dobrze, że nie ma bariery technologicznej, ale pojawia się bariera w dotarciu do publiczności (…). Są rzeczy, które nie przebijają się do niej”.

Opowiadał także o swoich inspiracjach filmowych. Jako ulubionych twórców wymienił m.in. Bressona, Felliniego, Viscontiego, Truffauta, Godarda, Czuchraja, Tarkovskiego, Weira oraz Kazana. Zanussi wspominał również, że szczególnie istotnym dla niego twórcą jest Bergman, którego filmy towarzyszą mu od samego początku jego reżyserskiej drogi. Na pytanie o to, którzy polscy filmowcy znajdują jego uznanie, Zanussi wymienił m.in. Magdalenę Piekorz oraz Andrzej Jakimowskiego. Jednocześnie reżyser mówił o problemach, z jakimi borykają się obecnie szkoły filmowe: „W Polsce jest ogromna zapaść nauczania filmowego. Młody narybek reżyserów nie wierzy, że można się jeszcze czegoś od kogoś nauczyć.”

szał autografów
Na prośbę publiczności, Zanussi opowiedział również o swoim długoletnim przyjacielu, Krzysztofie Kieślowskim. „To był człowiek ogromnie zorientowany na prawdę i tę prawdę drążył. Miał alergię na udawactwo, kłamstwo, robienie min” – wspominał. „Przeżył niezwykle okrutny los: przeżywając rozkwit swojej twórczości, został zaszufladkowany jako twórca drugiej klasy. (…) Przeżył swój triumf w momencie, w którym nie potrafił się już nim cieszyć.” – mówił Zanussi.

Reżyser zaprezentował także trailer swojego najnowszego filmu pt. „Obce ciało”, w którym zobaczymy m.in. Agnieszkę Grochowską, Weronikę Rosati oraz Agatę Buzek. Zanussi mówił o problemach, jakie napotkał w początkowych stadiach realizacji tego projektu (chodziło tutaj przede wszystkim o odmowę wsparcia finansowego produkcji tego filmu przez PISF). Zgodnie z zapowiedziami reżysera, film powinien trafić do kin w przyszłym roku.

Przygotowała Barbara Linsztet