Hej młodzi maniacy kina! Tofifest zaczyna nabór do jury młodych.


To już trzeci raz kiedy festiwalowe filmy oceniać będzie jury młodych. Dzisiaj rusza konkurs, którego zwycięzcy zasiądą w jury młodzieżowym i jury studenckim podczas Tofifest 2016.

Obok jury profesjonalnego, filmy w konkursie głównym ON AIR, od 2 lat oceniają młodzi krytycy - fani kina. Wyłaniamy ich w konkursie, który właśnie rozpoczynamy.


Kto może startować?
W konkursie startować mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci (szerzej opisujemy to na www.tofifest.pl). Spośród zgłoszeń wyłonione zostaną dwa, trzyosobowe składy jury studenckiego i jury młodzieżowego.

Jakie są zasady?
Zasady konkursu są proste. Należy napisać i przesłać mailem recenzję dowolnego filmu, znajdującego się obecnie w obiegu kinowym w Polsce. Tekst recenzji nie może przekroczyć 3500 znaków. Poza tym nie stawiamy ograniczeń.

Teksty należy przesłać na adres email press@tofifest.pl, do północy 26 września 2016. Na recenzji należy zaznaczyć, do którego jury się kandyduje oraz podać wyraźnie imię, nazwisko i typ szkoły/uczelni.

Kto ocenia?
Recenzje oceni nasza wewnętrzna komisja, która wybierze zwycięzców. Wyniki zostaną ogłoszone 3 października 2016 r.

No to start!


*** Uwaga! ***

* Jeżeli studentem zostaniesz 1 października 2016, możesz kandydować do jury studenckiego.

* Organizatorzy nie zapewniają zwycięzcom konkursu na jury młodych, noclegów i zwrotów kosztów przejazdu.

* W konkursie mogą startować:

  • Jury studenckie: osoby posiadające ważną legitymację studencką dowolnej uczelni wyższej lub zaczynające 1 października studia wyższe.

  • Jury młodzieżowe: osoby posiadające ważną legitymację szkolną, uczące się w dowolnej szkole ponadgimnazjalnej (w przypadku jury młodzieżowego niepełnoletni uczestnicy muszą przedstawić zgodę rodziców na udział w konkursie oraz zgodę wychowawcy klasy na udział w projekcjach festiwalowych podczas Tofifestu, które kolidować będą z zajęciami w szkole).

* Członkowie jury otrzymują:

  • wstęp na cały konkurs główny ON AIR na zasadach jury
  • bezpłatny wstęp na cały festiwal
  • zaproszenia na gale festiwalowe i wydarzenia towarzyszące


Komentarze