Wybieramy Jury Młodzieżowe i Studenckie na Tofifest 2014.

Dobra wiadomość dla studentów i uczniów szkół średnich! MFF Tofifest otwiera konkurs na młodych jurorów festiwalowych. W konkursie wystartować mogą uczniowie szkół średnich i studenci uczelni regionu kujawsko-pomorskiego. Spośród zgłoszeń wyłonione zostaną dwa, trzyosobowe składy: JURY STUDENCKIEGO i JURY MŁODZIEŻOWEGO, które  oceniać będą filmy konkursu głównego ON AIR obok jury profesjonalnego.

Zasady konkursu są proste. Należy do 1 października nadesłać recenzję dowolnego filmu znajdującego się obecnie w obiegu kinowym. Tekst recenzji nie może przekroczyć 3500 znaków. Teksty należy przesyłać na press@tofifest.pl.

W konkursie mogą startować:
•    Jury Studenckie: osoby posiadające ważną legitymację studencką dowolnej uczelni wyższej regionu kujawsko-pomorskiego lub zaczynające 1 października studia wyższe w regionie.
•    Jury Młodzieżowe: Osoby posiadające ważną legitymację szkolną, uczące się w dowolnej szkole średniej regionu kujawsko-pomorskiego lub zaczynające 1 października naukę w szkole średniej w regionie. (w przypadku jury młodzieżowego niepełnoletni uczestnicy muszą przedstawić zgodę rodziców na udział w konkursie, oraz zgodę wychowawcy klasy na udział w projekcjach festiwalowych podczas Tofifest, które kolidować będą z zajęciami w szkole).

Spośród zgłoszeń wybrane zostaną trzy osoby do Jury Młodzieżowego i trzy do Jury Studenckiego. Dostaną one, prócz prawa do oceniania filmów, wstęp na cały festiwal, gale festiwalowe oraz możliwość brania udziału w życiu imprezy i bliskiego kontaktu z filmowcami - gośćmi festiwalowymi. Wyniki zostaną ogłoszone 6 października br.