Więcej powietrza dla kina!

8 września w bydgoskim klubie Mózg spotkali się filmowcy i animatorzy ruchu filmowego z obu miast, aby założyć "stolik filmowy" Bydgoskiego Kongresu Kultury. Stolik to przestrzeń do dyskusji nad perspektywami dla rozwoju kina w Toruniu, Bydgoszczy, regionie. Kolejne spotkanie już podczas Kongresu, w czwartek 29 września.

Jednym z głównych tematów dyskusji było założenie Kujwsko - Pomorskiego Regionalnego Funduszu Filmowego. Starania na rzecz RFF zapoczątkowała w regionie kujawsko - pomorskim Kafka Jaworska, dyrektorka Miedzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest z Torunia.
Uczestnicy spotkania zdecydowanie poparli ideę tworzenia RFF i podkreślali konieczność jego powstania dla zaktywizowania produkcji lokalnej. Ale też dla uporządkowania polityki władz Torunia, Bydgoszczy i województwa w sferze inwestowania w produkcje filmowe.

Podkreślano korzyści jakie płyną dla miast i regionu z racji organizowania produkcji filmowych na miejscu:
- promocja (np. case "Magicznego drzewa" A. Maleszki realizowanego w B-czy)
- długotrwałe pozytywne skojarzenia, jeżeli film odnosi sukcesy w świecie i kraju (np. "Wrony" D. Kędzierzawskiej realizowane w Toruniu)
- zapewnienie pracy firmom produkcyjnym i postprodukcyjnym oraz aktorom z regionu

Zdaniem uczestników spotkania, władze wciąż nie zauważyły, że za filmowcami stoi armia ludzi - widzów ich filmów, których trzeba zacząć brać pod uwagę. Zarówno jako odbiorców kultury, jak i potencjalnych wyborców. Bo filmowcy tworzą obrazy, a żyjemy w kulturze obrazkowej! Trzeba to sobie wreszcie uświadomić.

Tym bardziej, że nasi filmowcy oraz ci wywodzący się z naszych miast, a pracujący w Warszawie, mogą pochwalić się gigantyczną listą nagród i sukcesów. Od 9 lat dokumentuje je toruński festiwal Tofifest przyznając najlepszym twócom regionalnym Nagrodę Flisaka i organizując coroczne wybory najważniejszego wydarzenia filmowego Kujaw i Pomorza. Kino Centrum w CSW organizuje systematyczne premeiry regionalnych filmów. Dobrą robotę dla kina w regionie robią też bydgoskie inicjatywy - Bydgoska Kronika Filmowa M. Sautera i M. Cuske działająca przy MOK-u oraz jedyny w kraju festiwal reportażu Camera Obscura. CO prowadzi znakomitą Letnią Szkołę Reportażu, kształcąc podobnie jak BKF, nowe kadry filmowe.

Po spotkaniu ustalono podstawowe tematy, które zostaną poruszone podczas obrad Stolika Filmowego BKK:
1. Regionalny Fundusz Filmowy - jak go powołać, jak przekonać władze?
2. Konieczność wspomożenia dystrybucji filmów robionych w regionie.3. Poszukiwanie możliwości uruchomienia kształcenia filmowego w regionie, nakierowanego na podstawowe zawody filmowe jak operator, scenograf, kierownik produkcji (z wyłączeniem na razie rezyserii i aktorstwa).
4. Zainicjowanie dyskusji nad powstaniem centrum produkcyjnego (hala zdjęciowa ze sprzętem)
5. Wylansowanie zespołu pałacowego w Ostromecku k. B-czy jako planu zdjęciowego i bazy dla filmowców.
6. Wydawanie płyt DVD z kinem lokalnym w oparciu m.in. o zbiory "Lokalizacji" Tofifest oraz programu TVP B-cz "Offensywa Toruń-Bydgoszcz" współtworzonego przez Tofifest, camera Obscura i Koloroffon.
8. Kontynuację i rozbudowę programów w lokalnej TVP emitujących filmy regionalne.
Zapraszamy na spotkanie filmowców podczas BKK: czwartek, 29 września, g. 17.45. Teatr Polski w Bydgoszczy.

Rozmawiajmy!

Na spotkaniu obecni byli m.in.:
Marcin Sauter, reżyser
Jacek Boruta, operator
Mikołaj Walenczykowski, reżyser
Jan Okuniewicz, grafik
Mikołaj Zieliński, animator ruchu filmowego
Waldemar Grzesik, reżyser
Maciej Cuske, reżyser
Remigiusz Zawadzki, reżyser i aniamtor ruchu filmowego
Jarosław Jaworski, scenarzysta i animator ruchu filmowego