Posty

Bołądź, Gąsiorowska, Kożuchowska - Toruń i Bydgoszcz rządzą w komedii polskiej